You are welcome for a private view in my studio in Nigtevecht.
Just send me a quick e-mail: info@sophiewalraven.nl

You can find me on the web:
My Twitter
My Facebookpage
On LinkedIn
On Instagram
My Youtube channel

Privacy (English)

When you submit your e-mail address, this is my promise about your privacy:

I, Sophie Walraven, only have your e-mail address. No other information, not even your name. I use your e-mail address to send you newsletters and invites to my exhibitions. Max 6 times a year. I keep your address until you unsubscribe. I will never share your address with any other party. I am the only one in my little company who has acces to it. I use Mailchimp to process my newsletters, and I have a processor-agreement with Mailchimp that meets the standard of the General Data Protection Regulation (GDPR).

You have the right to see, rectify, or delete your data from my list, you have the right to officially complain to me and at the ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. When you’ve added your e-mail address, you have the right to remove it at any time again, just send an e-mail to:info@sophiewalraven.nl

Privacy (Nederlands)

Wanneer u uw e-mail adres achterlaat, is hier mijn belofte over uw privacy:

Ik, Sophie Walraven, heb alleen uw e-mail adres, geen andere informatie, zelfs niet uw naam. Ik gebruik uw adres om u een nieuwsbrief of uitnodiging voor mijn expositie te sturen. Ik bewaar uw adres tot u zich weer uitschrijft. Ik zal nooit uw gegevens delen met anderen,  ik ben de enige in mijn kleine bedrijfje die bij uw gegevens kan, ik gebruik Mailchimp om mijn mails te versturen en ik heb met hen de verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van hun gegevens, u heeft het recht om bezwaar te maken bij mij en bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u mij toestemming heeft gegeven om uw e-mail adres te gebruiken, heeft u altijd het recht die toestemming weer in te trekken, en uw e-mail adres bij mij te verwijderen, stuur een bericht naar: info@sophiewalraven.nl